Historie

Familiebedrijf Cuno Moormann: Een rijke historie...

1959

Het begin

Het is 2 december 1959 als de heer Cuno Moormann met zijn vrouw een poeliersbedrijf voor wild en gevogelte begint in het centrum van Goor. Kip en kalkoen gelden in die tijd als een ware delicatesse. De dieren worden door Cuno vakkundig bewerkt nadat hij ze eigenhandig heeft geslacht.

Is de verkoop aanvankelijk gericht op de particuliere verkoop, niet veel later komen horeca en instellingen erbij. De klantenkring groeit gestaag en breidt zich uit tot Overijssel en spoedig over heel Nederland. Van Maastricht tot Amsterdam worden hotels en ziekenhuizen beleverd met kip- en kalkoenproducten en heel veel wild. Trots is Cuno wanneer er voor de feestdagen wel duizend pakketten kalkoen, haas, ree en hert door het hele land worden verzonden, die veelal als postpakket per trein hun weg vinden naar de klant.

1976

Bedrijfspand

Er wordt steeds meer wild verwerkt en de winkel groeit uit z’n jasje. Halverwege de jaren ’70 koopt Cuno een stuk grond op het plaatselijke industrieterrein. In 1976 legt hij de eerste steen van het bedrijfspand waar vanuit de winkel en andere afnemers worden beleverd. Onder hen ook steeds meer collega-poeliers.

1990

Volgende generatie

Het ambacht gaat over van vader op zoon. Jeroen Moormann, de huidige directeur van de tweede generatie, is altijd al bij het bedrijf betrokken geweest. Als jongen van 15 jaar leert hij van zijn vader reeën, herten en zwijnen uitsnijden en kippen ontbenen etc. Cuno Moormann was toonaangevend in zijn vak; een vakman. Tevens was hij leraar bij de Nederlandse Bond van Poeliers, waarvoor hij 35 jaar heeft lesgegeven. In dat jaar vindt ook een belangrijke verbouwing plaats; het pand wordt tweemaal zo groot. Dit markeert de groei, die altijd autonoom heeft plaatsgevonden en vooral wordt gerealiseerd door uitbreiding van het productassortiment. Om zich 100% te concentreren op de productie wordt in 2001 de winkel waar het allemaal begonnen is, verkocht aan twee medewerkers.

2010

Betrouwbare toeleveranciers

Sinds een jaar of vijf worden er geen hele karkassen wild meer ingekocht. Tot die tijd worden hele herten, zwijnen en reeën in het bedrijf gevild en uitgesneden. Op grond van strenger wordende keuringseisen (onder één dak dieren uitbenen en toebereide producten maken brengt bacteriologisch problemen met zich mee) wordt deze beslissing genomen. Ook het plukken van eenden en fazanten behoort definitief tot het verleden. Vlees van wild en gevogelte wordt nu betrokken van een aantal betrouwbare toeleveranciers over geheel Europa en daarna verder bewerkt tot tientallen verschillende producten.

2019

Schaalvergroting

Vanzelfsprekend gelden nog steeds dezelfde strenge kwaliteitseisen en ook de groei gaat door. De laatste tien jaar is het personeelsbestand toegenomen van drie tot vijftig vaste medewerkers. We hebben een schaalvergroting doorgemaakt op een zodanige wijze dat we niche producten van topkwaliteit blijven leveren, die voldoen aan de eisen des tijds.

2023

Derde generatie

In 2021 doet de 3e generatie aan binnen Cuno Moormann & Zn BV. Het is geen onbekend terrein. Vanaf 15 jarige leeftijd is Thijs iedere zaterdag al te vinden in de productie en ook tijdens vakanties. Na het afronden van zijn studie Food & Business en enkele jaren ervaring op te hebben gedaan buiten Cuno Moormann komt Thijs vast in dienst. Een andere blik brengt ook nieuwe ontwikkelingen met zich mee binnen het bedrijf op het gebied van efficiency, productontwikkeling en klanten. In een dynamische markt probeert het bedrijf zich constant aan te passen op de laatste ontwikkelingen, trends en wensen van de klant.